Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Kliniki

Personel Kliniki jest zaangażowany w kształcenie kadr medycznych - studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzy w trakcie specjalizacji (zarówno zatrudnionych w Klinice jak i podczas kursów we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego), słuchaczy studiów podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klinika uczestniczy w egzaminowaniu lekarzy ubiegających się o tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii.

Materiały dla studentów

Materiały dla studentów dostępne są po zalogowaniu się: link.