Staż podyplomowy, staże specjalizacyjne, specjalizacje

Lekarze stażyści

Zapraszamy lekarzy stażystów do odbywania stażu z chorób wewnętrznych w ramach stażu podyplomowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zasady wyboru jednostek na staż są opisane tutaj.

Specjalizacje lekarskie

Klinika jest jednostką akredytowaną do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii oraz angiologii.

Umożliwiamy zrealizowanie staży w wyżej wymienionych dziedzinach lekarzom realizującym szkolenie specjalizacyjne w innych jednostkach. W szczególności zapraszamy lekarzy zainteresowanych zrealizowaniem stażu z chorób wewnętrznych, króty stanowi główną część modułu podstawowego szkolenia specjalizacyjnego wszystkich specjalizacji internistycznych, medycyny pracy, onkologii oraz medycyny rodzinnej.