Kontakt

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 28, fax. 22 599 18 28